Quantitative Analyst – Risk & Control Analytics

Rekrutacja ukryta

Kraków

excel r vba java

Number of employees: 25 - 99

www: http://precisionhr.pl

Added 9/15/2015 12:00:00 AM

Position info

Seniority: Senior

Monthly gross salary range: 0 - 0 PLN

Team description:

Pracując w Dziale Quantitative Risk Control (QRC) dołączysz do międzynarodowego zespołu ponad 50 specjalistów - analityków ilościowych i specjalistów kontroli ryzyka - w celu zapewnienia niezależnego przeglądu modeli, jak również nadzór nad całym modelem zarządzania w banku. W ramach zespołu QRC w Krakowie będzie można stać się integralną częścią globalnego zespołu z możliwością ścisłej współpracy z kolegami z innych miejsc w wielu projektach dotyczących modelów zarządzania ryzykiem i kontroli. Jako analityk będziesz pracował w zakresie walidacji modelu i będziesz przede wszystkim odpowiedzialny za dostarczenie niezależnej oceny modelu stosowności i związanym z tym modelu ryzyka.

Position description:

• Przeprowadzanie przeglądów koncepcyjnej solidności/rzetelności modelów
• Sprawdzenie zasadności założeń, parametrów, kalibracji modelu itp
• Opracowanie modelu odniesienia
• Ocena ryzyka modelu
• Dokumentowanie wyników
• Współpraca z właścicielami modelu i innymi interesariuszami

Requirements

Must have:

  • Stopień magistra lub doktora - np. matematyka finansowa, statystyka, ekonometria
  • Zrozumienie rynków i produktów finansowych.
  • Umiejętność zastosowania analiz numerycznych, statystyki i metod matematyki finansowej do rozwiązywania praktycznych problemów
  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • .

Nice to have:

  • Doskonałe pisemne i interpersonalne umiejętności są niezbędne, w szczególności zdolność do wyjaśnienia zagadnień technicznych osobom nietechnicznym
  • .

Languages: English, Polish

Benefits

  • Private health care
  • Education budget
  • Gym subscription
Apply Now!