Główny Specjalista

Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A.

Polska

statistics

Number of employees: 250+

www: http://www.pse.pl/

Added 12/6/2016 1:41:51 PM

Position info

Seniority: Middle

Monthly gross salary range: 7000 - 10500 PLN

Team description:

 • Biuro zostało niedawno powołane. Zespół jest kilkuosobowy i składa się ze specjalistów analityków, którzy zajmują się m.in. zadaniami związanymi z dostarczaniem całościowego obrazu ryzyka Spółki, zapewnieniem funkcjonowania systemu identyfikacji ryzyka, oceną, priorytetyzacją, planowaniem oraz inicjowaniem działań zmierzających do ograniczenia ryzyka Spółki.


Position description:

 • pozyskiwanie danych niezbędnych do powtarzalnych lub jednorazowych analiz ryzyka, samodzielnie lub ze wsparciem jednostek merytorycznych;

 • wykonywanie analiz, obliczeń, wizualizacji, a następnie opracowywanie lub udział w tworzeniu prezentacji i raportów obejmujących wyniki analiz;

 • opracowywanie lub wsparcie w opracowaniu metodyk i narzędzi zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem metod i narzędzi ilościowych (matematycznych, statystycznych, symulacyjnych, uczenia maszynowego, optymalizacji, wizualizacji i innych);

 • rozwijanie systemowego podejścia do ilościowego zarządzania ryzykiem;

 • udział w procesie projektowania i wdrażania systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem;

 • przegląd, analiza, ocena istniejących oraz opracowywanie nowych metod, narzędzi i instrukcji, mierników i metod pomiaru wspierających ilościowe zarządzanie ryzykiem;

 • udział w procesie projektowania i wdrażania systemowego podejścia do zarządzania ryzykami związanymi z całokształtem funkcjonowania spółek GK.

   

Requirements

Must have:

 •  wykształcenie wyższe matematyczne, fizyczne, techniczne lub ekonomiczne związane z metodami ilościowymi;
 •  5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku w realizacji zadań podobnym charakterze, z czego 3 lata praktycznego doświadczenia w pozyskiwaniu i analizie danych, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych metod jednego lub więcej rodzaju:
 •  zaawansowana znajomość metod matematycznych oraz narzędzi informatycznych stosowanych w ilościowych analizach danych;
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji,
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie C-1.

Languages: English

Benefits

 • Private health care
 • Mobile phone
 • Free lunch
 • Education budget
 • Free car parking
 • Conference budget
 • Free bicycle parking
 • Food coupons
 • Gym subscription
 • Integration events
 • Retirement package
Apply Now!